Bekymring om brakjord Read more

Bekymring om brakjord

Af Troels Lund Poulsen miljøminister (V) Offentliggjort 24.06.08 i Jyllandsposten PEDER STØRUP skriver i JP 19/6, at landbrugsindustrien går langt over stregen i jagten på jord og henviser til Fødevareministeriets rapport, der viser, at 82.000 hektar udyrkede arealer er blevet pløjet op efter ophøret af EU’s brakforpligtelse. Jeg er enig i, at tallet er bekymrende […]

Århus er bekymret for grundvandet Read more

Århus er bekymret for grundvandet

Tekst og foto Peder Størup Opdyrkning af brakmarker udgør en trussel mod drikkevandet. Århus Teknik og Miljø udtaler, at »ophævelsen af braklægningen er en så drastisk ændring i dyrkningspraksis, at kommunen må revurdere de gældende planer med henblik på at vurdere, om der er behov for supplerende modforanstaltninger«. Der er ingen tvivl om at bekymringerne […]

Read more

Konstruktive løsninger

Konstruktive løsninger på fødevarerkrisen, som også vil hjælpe vores natur Jeg er klar over, at følgende forslag kan fremkalde protester fra landbrugets side, men landbruget er nødt til at erkende, at dets rolle har ændret sig meget. Der er bred enighed om, at landbruget er blevet til industrivirksomheder. Derfor er det også rimeligt at stille […]

Read more

Dødsstødet for livet på brakmarkerne

Tekst og foto Peder Størup Fødevarerministeriet har besluttet af give tilladelse til at brakmarkerne må slåes i juni måned eller afgræsse. Afgræsning kan være udmærket såfremt den ikke er for intensiv, men at markerne må slåes til høslet er en katastrofe for dyrelivet. Lige nu er ynglesæsonen på sit højeste, og markerne rummer harekillinger, rålam […]

Bevidstløs inddragelse af jord Read more

Bevidstløs inddragelse af jord

Af Peder Størup 82.000 hektar Nu hvor fødevareministeriet er kommet med en opgørelse der viser, at 82.000 hektar udyrkede arealer er blevet pløjet op, begynder vores miljøminister at udtrykke bekymring. Desværre vil han først se nærmere på ødelæggelserne til efteråret – med den hastighed, oppløjningen hidtil er foregået med, er der til den tid nok […]

Pesticider kan være grunden til biernes død Read more

Pesticider kan være grunden til biernes død

Tekst og foto Peder Størup Miljøstyrelsen burde måske overveje forsigtighedsprincippet. Der er grund til at være bekymret, ikke kun for vores honningbier, men også for vores vilde insekter generelt. Hvilken betydning har brugen af de omtalte pesticider, for de 20.000 kendte Danske insektarter ? Artikler fra Ingeniøren: 2009: Bier og sommerfugle uddør Pesticider har taget […]