Read more

Dræning af orkideeng

Det lykkedes Naturbeskyttelse.dk at få stoppet dræningen af den §3 udpegede eng ved Hjørring. Engen rummer en fin bestand af orkideen kødfarvet gøgeurt. Artikler fra Nordjyske: Pyt med orkideerne Det er rigtigt slemt i Hjørring området

Beskyttet natur forsvinder Read more

Beskyttet natur forsvinder

Af Peder Størup, luftbilleder fra Cowie Ikke kun Danmarks Naturfredningsforening men også konsulentfirmaet Cowie udtrykker nu også stor bekymring over at beskytte natur forsvinder i Danmark. Naturbeskyttelse.dk har gennem det sidste års tid dokumenteret, at beskyttet natur fjernes og opdyrkes. I forbindelse med Kortlægningen af 350 naturområder som Cowie laver på Sjælland har det vist […]