Feltkontrol af den beskyttede natur Read more

Feltkontrol af den beskyttede natur

I forlængeles af at Naturbeskyttelse afdækkede problemer med Danmarks beskyttede natur begynder Naturstyrelsen nu med den fysiske kontrol.Naturstyrelsen skriver: Lige nu er en omfattende registrering af værdifuld dansk natur i gang. Det er de såkaldte §3-naturområder, der skal gøres status over. §3-naturområderne udgør godt ni procent af Danmarks areal og huser mange af vores vigtigste […]

50.000 m2 ødelagt overdrev Read more

50.000 m2 ødelagt overdrev

Der er noget som tyder på straffen for at ødelægge natur er for lav – dette §3 overdrev på 50.000 m2 blev opdyrket i Silkeborg Kommune i sidste uge. Arealet rummede en lang række rødlistede og truede sommerfugle, som fem- og seksplettet køllesværmer, grøn køllesværmer, dukatsommerfugl, okkergul pletvinge m.fl. 2012 2011 Okkergul pletvinge. Dukatsommerfugl. Seksplettet […]

Naturbeskyttelse fra traktoren Read more

Naturbeskyttelse fra traktoren

Traktorførere over hele landet får nu en guide med oplysninger om enge, heder, moser og anden følsom natur, de skal passe på. Med oplysningerne bekvemt ved hånden bliver det nemmere at styre traktoren uden om de små pletter med værdifuld natur. Naturstyrelsen udsender den nye guide til naturbeskyttelseslovens regler om beskyttet natur i 120.000 eksemplarer. […]

Sådan kontrollere du naturen fra computeren Read more

Sådan kontrollere du naturen fra computeren

Naturbeskyttelse.dk har i samarbejde med Verdensskove, udarbejdet en kort vejledning i, at kontrollere om naturen har lidt overlast. Hvis du vil hjælpe til med at beskytte natur og afdække ødelæggelse af natur i Danmark, har mulighederne aldrig være bedre. Arealudviklingen følges dagligt af satellitter gennem luftfotografering af vores land. Det er altså muligt for dig […]