Read more

Spørgsmålet er, hvad der reelt truer asketræerne?

Videnskab.dk skriver: “Ny forskning giver håb for Danmarks døende asketræer”  Spørgsmålet er, hvad der reelt truer asketræerne – om det ikke snarere er skovhugst, og det at træer med naturlige resistens bliver fældet? Danmarks skove mangler i den grad døde og døende træer – ikke fordi sunde træer er skidt, men fordi, det først er, […]

Read more

Høringssvar vedrørende Naturstyrelsens Natura 2000 plejeplaner

Til Naturstyrelsen Tirsdag den 13. december 2016 Høringssvar vedrørende Naturstyrelsens Natura 2000 plejeplaner Naturbeskyttelse.dk afgiver hermed høringssvar vedrørende Naturstyrelsens plejeplaner for de Natura 2000-arealer, der er under styrelsens forvaltning, som er i høring frem til 13. december 2016. Den danske natur er trængt, og hvis Danmark skal leve op til FN’s biodiversitetsmål, samt EU målsætningerne […]