Bjørnetjeneste til vindmølleindustrien Read more

Bjørnetjeneste til vindmølleindustrien

Aftale om nationalt testcenter Det tegner ikke godt for vindmølleindustrien renomè i Danmark. Det er meget svært at forstå, at placeringen i Østerild er så bydende nødvendig, at landskabet, naturen og de uberørte vidders integritet skal krænkes. Naturbeskyttelse.dk mener dog heller ikke at det er nødvendigt, eller acceptabelt.  Beslutningen om placeringen i Østerild må bero […]

“Ikke en frø, ikke en fugl, ikke en fisk … Read more

“Ikke en frø, ikke en fugl, ikke en fisk …

Tab af biologisk mangfoldighed – Onsdag udgav Det Grønne Kontaktudvalg bogen ‘Danmarks natur 2010’, der handler om tabet af biologisk mangfoldighed i Danmark. “Nedgangen i Jordens mangfoldighed af planter og dyr skulle være bremset i 2010. Men det er langtfra lykkedes,” siger Hans Meltofte fra DOF’s hovedbestyrelse, der er en af forfatterne bag bogen “Ikke […]

Debat om den fælles landbrugspolitik efter 2013 Read more

Debat om den fælles landbrugspolitik efter 2013

Naturbeskyttelse.dk vil gerne opfordre til at man deltager i debatten. Den fælles landbrugspolitik skal reformeres senest i 2013. Der bliver holdt en formel offentlig høring om landbrugspolitikken efter 2013 senere på året, hvor Kommissionen offentliggør et dokument vedrørende de forskellige muligheder for den fremtidige landbrugspolitik. “Den fælles landbrugspolitik er til for hele samfundets skyld. Den […]

Regeringen er igen på nakken af kommunerne Read more

Regeringen er igen på nakken af kommunerne

Bragt på Altinget.dk Tekst og foto af Peder Størup. Regeringens kritik af kommunernes håndtering af miljøansøgningerne, nu med støtte fra Kommunernes Landsforening (KL) er malplaceret og dybt skadelig for den danske natur. Ved konstant at kritisere kommunerne presser man kommunalbestyrelserne til at flytte resurser fra naturbeskyttelsen over til arbejdet med at godkende landbrugets ansøgninger om […]

Svinets svanesang Read more

Svinets svanesang

En tankevækkende artikel i Weekendavisen: Uddrag: Ingen har nogensinde for alvor forsøgt at beregne en samlet pris på de utilsigtede konsekvenser af den danske svine­produktion. Alex Dubgaard er en af de få, som har ressourcer til at lave de beregninger, men politikerne har aldrig bedt om dem. Det er muligvis fordi, de ikke vil kende […]

Kronikker: Naturen og Dyrevelfærd Read more

Kronikker: Naturen og Dyrevelfærd

Ikke en frø, ikke en fugl, ikke en fisk … »Biodiversitet og økosystemer er fundamentet for økonomisk velstand, social velfærd og livskvalitet«. Sådan skriver vores eget Miljøministerium, men det ser sort ud. FN vurderer, at tabet af biodiversitet, dvs. Jordens mangfoldighed af arter, økosystemer og gener, på globalt plan nu sker op til 1.000 gange […]

Industrilandbrug koster haren livet Read more

Industrilandbrug koster haren livet

Tekst og foto af Peder Størup. En fredning af haren og agerhønen kan være nødvendige tiltag, men det er formålsløst at frede disse hidtil almindelige arter, hvis man ikke gør noget for at sikre deres levesteder. Man skal være meget opmærksom på at en fredning vil give en falsk billede af hvordan haren og andre […]

Ny bog om de danske nationalparker Read more

Ny bog om de danske nationalparker

Vi skal være mere stolte af den danske natur og vi skal i gang med at diskutere, hvordan både sjældenheder og mangfoldigheder beskyttes og udvikles. Det er budskabet i ”Danmarks Nationalparker”, hvor biolog, forfatter og naturdebattør Michael Stoltze beskriver de fem vedtagne nationalparker og giver sit bud på ni andre oplagte kandidater skriver DR. Hør […]

Henvendelse til Miljø- og Kulturministren Read more

Henvendelse til Miljø- og Kulturministren

Betydelige tab af kultur- og naturværdier i Danmark Naturbeskyttelse.dk har rette henvendelse til Miljøminister Karen Ellemann og Kulturminister Per Stig Møller omkring ødelæggelse af kultur- og naturværdier i Danmark. Alene i dette områder er 3 km af de mest markante markskelsdiger blevet fjernet siden 2002. Copyright Cowi Uddrag af henvendelsen: Naturbeskyttelse.dk har gennem en længere […]