Tv2 nyhederne 19. april 2008

[flashvideo filename=./_video/TV22.flv autostart=true width=400 height=270 /]

I TV2 nyhederne kl 19 den 19. april udtaler Peter Gæmelke, at vi i
Danmark ikke bruger korn til energi, men han fortier, at vi sidste
år dyrkede et areal svarende til 1000 kvadratkilometer eller ca.
130.000 fodboldbaner med afgrøder, som bliver brugt til
biodisel.

Disse arealer kunne have været brugt til korn, i stedet for at vi
begynder at belaste vores truede dyrearter og vandmiljø med
opdyrkning af brakmarker. At Peter Gæmelke i den grad forsøger at
fordreje ødelæggelsen af vores natur til et spørgsmål om mangel
på fødevarer, siger desværre meget om hans erhvervsmæssige
interesser. Ønsker man af få syn for sagn kan man læse rapporten
fra Danmarks Jordbrugsforskning om energi fra biomasse, som
fortæller sandheden om det danske landbrugs opdyrkning af jord til
brændstof. Her fremgår det sort på hvidt, at 94.000
hektar bliver opdyrket med raps til olieproduktion, og at fremtids
scenariet er 125.000 tusinde hektar. En væsentlig medvirken til,
at fødevarerkrisen også i høj grad skyldes brugen af fødevarer
som brændstof i vores biler.