Et landskab under forandring

Eksemplet er fra Hjørring kommune. Som det fremgår af billederne, er engene og mossaiken af natur ændret til ensartede marker. Ligeledes er der sket en udvidelse af ejendommens bygninger, der er en tydelig tendens til, at jo mere ejendommene udvikler sig, jo mere afvikles naturen omkring ejendommene.

1995

2006

De røde skraveringer viser §3 arealer som ulovligt er blevet pløjet op, naturklagenævnet har givet et påbud om at reetablere arealerne. Desværre vil der gå årtier før man igen har noget der minder om de ødelagte arealers tidligere naturindhold. Udfra hvad jeg har fået oplyst er der ikke givet bøde i den pågældende sag, men kun stillet et krav om reetablering. Der bør skrides langt hårdere ind overfor sådanne ødelæggelser.

Eksemplet herunder er fra Skanderborg kommune. Det er tydeligt, at flere af overdrevene er blevet til intensivt dyrkede marker. Ligeledes er der sket en kraftig udvidelse af landbrugsejendommen nederst til venstre.

1995

2006

Man bør også være opmærksom på, at området er fredet, rummer §3 fredninger og er udpeget som værende SFL område med mulighed for at modtage støtte gennem en MVJ aftale. Desværre har ingen af de 3 førnævnt udpegninger betydet, at der er blevet taget hensyn til naturen.

Skrevet af Peder Størup

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code