Hare og agerhøns mistrives Read more

Hare og agerhøns mistrives

Skrevet af Peder Størup Luftbilleder fra Cowie Siden 1940 er den danske bestand af harer og agerhøns reduceret med 80-90 procent. Disse arter, der er karakteristiske for den danske natur, trives i et varieret landskab af udyrkede arealer, markskel, småskove, markveje og afgræssede marker. Den omfattende industrialisering af landbruget, som finder sted i disse år, […]

Kronik: Fokus på klima koster natur Read more

Kronik: Fokus på klima koster natur

Forfatter Michael Stoltze har skrevet en meget læsværdig Kronik i Berlinske, som burde give vores politikkere stof til eftertanke. Klimaprostition af væreste skuffe. Politikernes og de grønne organisationers overdrevne fokus på klimakrisen betyder, at ingen tager hånd om Danmarks natur. Den politiske aftale om »grøn vækst« illustrerer, hvor galt det er fat – link til […]

Ny vejviser til naturbeskyttelsesloven Read more

Ny vejviser til naturbeskyttelsesloven

Hvordan kan jeg se om der er beskyttet natur på min ejendom? Er alle søer og regnvandsbassiner beskyttede, og kan man klage, hvis man er uenig med kommunen om naturen på ens ejendom? Svar på disse spørgsmål, og mange flere, får man i en ny vejledning til naturbeskyttelseslovens beskyttede naturtyper, som By- og Landskabsstyrelsen har […]

For mange landmænd bryder loven Read more

For mange landmænd bryder loven

Kilde DR Nordjylland foto Peder Størup: -Vi holder øje med jer og det får konsekvenser hvis loven ikke bliver overholdt. Det er budskabet fra Frederikshavn kommune til de lodsejere, som dyrker deres jord  for tæt på vandløbene. Alt for meget jord, sand og gødningsstoffer ender i vandløbene, når loven om bræmmer ikke overholdes  og konsekvenserne […]