Danmark skal finkæmmes for natur Read more

Danmark skal finkæmmes for natur

Store dele af Danmark skal i de kommende tre år ses igennem for at finde og registrere alle søer, moser, heder og anden natur, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Det er resultatet af en aftale mellem miljøminister Karen Ellemann (V) og Kommunernes Landsforening (KL). Der er afsat 36 mio. kroner til arbejdet, der forventes afsluttet […]

Miljøministeren angriber demokratiet Read more

Miljøministeren angriber demokratiet

Kan man ikke få ret må man bruge magt – miljøminister Karen Ellemann (V) har besluttet at bruge økonomisk magt, for at stoppe foreningernes demokratiske ret til at klage. Der er ingen tvivl om at gebyret er hævet fra 500 til 3000 kr for at stoppe klagerne over landbrugets udvidelser. Men er klagerne ubegrundet, døm […]

Naturtabet – et korrekt billede af virkeligheden? Read more

Naturtabet – et korrekt billede af virkeligheden?

Klima og miljø 12. november 2010 kl. 16:10 på P1 Hør udsendelsen (42:03) Moser, enge, søer, overdrev og heder – kort sagt danske naturtyper, som i følge naturbeskyttelsesloven burde været sikret mod at blive opdyrket eller på anden måde ødelagt. Det er dog langt fra alle steder i landet, det forholder sig sådan. Men hvor slemt […]

Miljøministeren tager ikke naturtabet alvorligt Read more

Miljøministeren tager ikke naturtabet alvorligt

Hør Klima og Miljø: Det er skidt derude Naturbeskyttelse.dk`s konklusion: Undersøgelsen giver mere officiel viden, end vi hidtil har haft, men langtfra et fyldestgørende billede af naturtabet i Danmark og konsekvenserne for biodiversiteten. Det er meget bekymrende, at miljøministeren i ministeriets pressemeddelelse tolker undersøgelsen fra DMU omkring naturtabet i Danmark med, at det går i […]

Reaktioner på naturtabet Read more

Reaktioner på naturtabet

Kilde Altinget.dk Rasmus Ejernæs, DMU: “Det er bedre end frygtet, men ethvert tab er jo en fiasko, når man har lavet en lov for at beskytte naturen,” siger seniorforsker på DMU Rasmus Ejrnæs, der har været med til at lave undersøgelsen. Han understreger, at der er store regionale forskelle på, hvor meget natur der er […]

Ødelæggelserne kan være mere omfattende Read more

Ødelæggelserne kan være mere omfattende

Naturbeskyttelse.dk`s vurderinger er, at ca 20 % af vores beskyttede naturarealer har været udsat for aktiviteter, som er i direkte strid med lovgivningen, og at  yderligere 30 % har været udsat for skadelige aktiviteter. DMU har vurderet tabet af natur i Danmark, og konkluderer, at op til 20.000 hektar natur, som burde være strengt beskyttet, […]

DMU: Vi mister heder, moser og enge Read more

DMU: Vi mister heder, moser og enge

Kilde DR Danmark har mistet en del af sin lovbeskyttede natur i form af heder, overdrev, moser, enge og søer. Samtidig er der store afvigelser mellem det areal, der er registreret som beskyttet, og de faktiske forhold. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Miljøundersøgelser under Aarhus Universitet. Jord bliver opdyrket eller bebygget De værdifulde […]