Read more

Opgravning af vandløbene er ikke løsningen

Kilde: Ingeniøren.dk Rambøll: Drop at grave åer dybere for at forhindre oversvømmelse De nordjyske åer havde ikke en chance, da området blev ramt af voldsom regn i oktober. Selv hvis de havde været gravet bredere, og grøden havde været beskåret bedre, end reglerne foreskriver, havde oversvømmelserne været de samme. Det viser beregninger fra Rambøll.

Read more

Hvor skal krondyrene være?

Af Peder Størup / Naturbeskyttelse.dk Der er planer om, at bestanden af krondyr i Rold skov skal reduceres, da skov og landbrug mener, at de udgør et problem. Måske skulle man i stedet for at reducere bestanden overveje, om det ikke snarere er plads, krondyrene mangler? (foto © Rune Engelbreth Larsen) Rasmus Ejrnæs, biolog og […]

Read more

En trist dag for naturen og Danmarks fredninger

Det største indgreb i en fredning til dato kan nu igangsættes, såfremt Silkeborg kommune holder fast i planerne om at etablere en ny ringvej gennem Gudenådalen ved Resenbro som erstatning for den nuværende landevej. Desværre valgte Danmarks Naturfredningsforening ikke at prøve dispensationen til vejen retsligt ud fra en tilgang om, at “der er en mangeårig […]