Read more

Naturen betaler prisen for regeringens landbrugspakke

Blå blok har indgået aftale om en landbrugspakke, men det var naturen, som havde brug for en “pakke”, ikke landbruget. Blå blok indgår aftale om landbrugspakke Regeringen lever desværre til fulde op til de bekymringer, mange havde for naturen og miljøet, da Venstre rykkede ind i regeringskontorerne. Aftalen her vil medføre en forringelse af den […]

Read more

Forslag til, hvordan øget gødskning kan ske, samtidig med at der tages hensyn til naturen

Forslag til hvordan øget gødskning kan ske, samtidig med at der tages hensyn til naturen. Det videnskabelige udgangspunkt viser, at der fortsat er behov for en reduktion af næringsstoftabet til land- og vandbaseret natur. Øget gødskning vil overordnet trække i en for naturen negativ retning, og derfor er øget gødskning kun en mulighed, hvis det […]

Read more

Naturbeskyttelse.dk´s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs-­ og naturarealer 2016.

Natrurbeskyttelse.dk´s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. J.nr 15-810-000026. Hermed fremsender Naturbeskyttelse.dk høringssvar med bemærkninger til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016, med høringsfrist mandag den 14. december 2015. NaturErhvervstyrelsen påpeger, at der ikke er ændringer i selve bekendtgørelsen, og at regler og rammer for ordningen dermed […]

Read more

Oversigt over Habitatdirektivets naturtyper

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi har lagt Habitatdirektivets naturtyper på nettet, med beskrivelser og resultater fra kortlægning af udbredelse og NOVANA-overvågning af naturtilstand og udvikling i perioden 2004-2014. Endnu er ikke alle naturtyperne færdigbehandlet, men check fx. strandenge og kystklitter. De øvrige typer følger efter i de kommende år. Hjemmesiden er tænkt […]