Afgørelse i sag om drænspuling Read more

Afgørelse i sag om drænspuling

Interessant afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet: AFGØRELSE i sag om drænspuling med udløb i fiskesø i Thisted Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 3. Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Thisted Kommunes afgørelse af 16. juni 2011 og hjemviser sagen til kommunens fornyede behandling. Det er således Natur- og Miljøklagenævnets vurdering, at afgørelsen […]

Read more

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionen

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Af Peder Størup – Naturbeskyttelse.dk
 Så kom de længe ventede anbefalinger fra Natur- og Landbrugskommissionen endelig for dagens lys, og der ingen tvivl om, at kommissionens medlemmer har været på en meget stor og ikke let opgave. Inden man bedømmer resultatet, er det væsentligt at være opmærksom på, at […]