Read more

Hestene blev sluppet fri i Mols Bjerge

Hundredevis var mødt frem for at se hestene blive sluppet fri i Mols Bjerge, ikke helt fri, men på 120 hektar af Molslaboratoriets 160 hektar. De 12 tyske heste og deres afkom skal fremover bidrage med en nøglefunktion som store planteædere i området. Hvor området før bestod af flere mindre hegn afgræsset af kvæg, suppleret […]

Read more

Venstre-regeringen er igen uden efter vandløbene

Naturbeskyttelse.dk er bekymret for konsekvenserne af Venstre-regeringens ønske om en såkaldt “modernisering af vandløbslovgivningen”. Ministeren vil invitere landbruget og de grønne organisationer til en drøftelse af udfordringer i forhold til vandløbsområder samt en diskussion af, hvilke lovændringer der er nødvendige. Miljø- og fødevareminister vil modernisere vandløbslovgivningen Ministeren hævder selvfølgelig, at der skal tages hensyn til […]

Read more

Debatindlæg om stenrevs-sagen

REPLIK: Viceformanden for Landbrug & Fødevarer ved selvfølgelig godt, at der er mange eksempler på, at landmænd ikke helt har styr på regler, der beskytter natur og kulturarv. Det skriver Peder Strørup, redaktør på naturbeskyttelse.dk REPLIK: Selvfølgelig fjernes der ikke stendynger etableret med statsstøtte, og selvfølgelig røres fredede stendiger og anden kulturarv ikke. Det slår Lars Hvidtfeldt, […]

Read more

Svar fra SVANA på henvendelse omkring Stenrev

Brev sendt til Aalborg Kommune og Limfjordsrådet 1. november, efter at Naturbeskyttelse.dk henvendte sig omkring det problematiske i indsamlingen af sten. “Det er dog samtidig styrelsens opfattelse, at der i henvendelsen fra Naturbeskyttelse.dk rejses en relevant problemstilling. Såfremt indsamlingen af sten gennemføres uden omtanke, risikerer indsamlingen at kunne forårsage skade på biodiversiteten på land og […]