Miljø – og fødevareministerens besvarelse vedrørende stenrev og marksten

Spørgsmål nr.187

”Ministeren bedes oplyse, om der er foretaget en vurdering af konsekvenserne for dyrelivet omkring landbrugsarealerne, hvor der indsamles marksten til etablering af stenrev ved Løgstør

bredning, eftersom sten er vigtige leve og ynglesteder for padder, insekter og fugle.”

skaermbillede-2016-12-20-kl-10-38-08