Grove overtrædelser af loven Read more

Grove overtrædelser af loven

Skrevet af Peder Størup Følgende billeder viser grove overtrædelser af naturbeskyttelsesloven. I dette tilfælde er eng, mose og et overdrev ødelagt – aller arealerne er §3 beskyttede, desværre har det ikke hindret ødelæggelse af de pågældende arealer. Naturbeskyttelse.dk vil informere kommunen og Fødevarerministeriet om ulovlighederne. Tryk på billederne og se dem i stor størrelse, de […]

Arions sang Read more

Arions sang

Af Michael Stoltze Weekendavisen NR. 29, 18. – 24. juli 2008 En ydmyg bakke på Møn. Sådan kunne Danmark se ud, hvis der blev plads til blomster og sommerfugle. Et opråb! Læs Resten: Arions sang Tekst og foto Peder Størup: Veludviklet overdrev ved Silkeborg – desværre truet af opdyrkning og udstyknings planer. Overdrev er en […]

Danskere ligeglade med natur? Read more

Danskere ligeglade med natur?

Af Albert Steen-Hansen, medlem af bestyrelsen for Dansk Ornitologisk Forening Nordjylland, LANDBRUG: I biobrændslens, gyllens og tegnebogens hellige navn har vi i efteråret 2007 og foråret 2008 været vidne til den største kollektive naturødelæggelse nogen sinde. Ifølge Fødevareministeriets statistik er halvdelen af de braklægningsarealer, som blev udlagt i forbindelse med ordningens ikrafttrædelse 1992, pløjet op […]

Nedtur for braknatur fortsætter Read more

Nedtur for braknatur fortsætter

Skrevet af Peder Størup Resterne af den braklagte natur kan med fødevarerminister Eva kjær Hansen billigelse sprøjtes og gødes fra 15 Juli. Regeringens manglende vilje til at redde disse naturarealer må betragtes med største alvor. Brakmark placeret på §3 beskyttet strandeng, der blevt søgt om braklægningsstøtte til arealet i 2007. Hvor mange lignende arealer står […]

kvælstofbelastning af naturområderne Read more

kvælstofbelastning af naturområderne

En undersøgelse af udvalgte Natura 2000 områder i Østjylland har vist en forhøjet kvælstofbelastning af områderne. I alt 26 naturområder er undersøgt, og mange har værdier der ligger højere end tålegrænserne. Gødningen fra luften stammer dels fra omkringliggende husdyrbrug, dels fra den langtrækkende forurening hvor også trafikken er en stor synder. Det fremgår af dagens […]

Peter Gæmelke skal have ros Read more

Peter Gæmelke skal have ros

Skrevet af: Peder Størup Bragt i Jyllandsposten den 13 juli I Miljøministeriets nye positive kampagne HOLD DANMARK RENT – virker det som noget af et paradoks, at det er Peter Gæmelke, som skal være organisationens talsmand, en talsmand, som repræsenterer den største forurener af dansk natur – landbrugsindustrien. Peter Gæmelke skal dog have ros for […]

Biobrændstof har alvorlige konsekvenser Read more

Biobrændstof har alvorlige konsekvenser

Verdens produktion af biobrændstof er skyld i 75 procent af prisstigningen på basale fødevarer Rapport fra verdensbanken er i direkte modstrid med udtalelser fra den danske EU-kommisær Marianne Fischer Boel, som hårdnakket har påstået at fødevarer stigningen og produktionen af biobrændstof ikke er skyld i prisstigningerne, udover nogle få procent. Følgerne af den manglende vilje […]