Read more

Støtte til at dyrke ødelagt natur

Kilde Altinget. NATUR: Loven hindrer ikke, at landmænd søger støtte til at opdyrke beskyttede §3-områder. To nye undersøgelser viser, at mange §3-områder er forsvundet. Landbruget efterlyser bedre registrering. Naturbeskyttelsesloven beskytter ikke §3-naturen. Der mener Peder Størup fra naturbeskyttelse.dk. Han har i to nye undersøgelser fundet næsten 700 tilfælde af ødelagt §3-natur i henholdsvis Jammerbugt, Lolland […]

Read more

Omfattende ødelæggelse af søer på Lolland

Ny undersøgelse fra Naturbeskyttelse.dk Gennemgang af §3 naturbeskyttede søer og vandhuller på Lolland Naturbeskyttelse har set nærmere på, hvorvidt Naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttede søer og vandhuller respekteres. Undersøgelsen har registreret 344 ødelagte små søer og vandhuller. Dette tiltrods for, at disse vigtige biotoper i årtier har været beskyttede af loven. Download PDF af undersøgelsen her: […]

350 indgreb i §3 arealer i Jammerbugt kommune Read more

350 indgreb i §3 arealer i Jammerbugt kommune

Ny undersøgelse fra Naturbeskyttelse.dk Gennemgang af §3 naturbeskyttede arealer i Jammerbugt Kommune Der er registreret 233 områder med omfattende indgreb i §3 arealer. I en del af områderne er der sket flere forskellige indgreb, der er registreret over 350 indgreb. I nogle områder er mere end 50 % af de beskyttede naturarealer opdyrkede alene i […]

Naturen skal sikres først Read more

Naturen skal sikres først

Af Peder Størup, bragt i Jyllandsposten Miljøministeriet har for årene 2010-2015 afsat en mia. kr. til nye vådområder, dog primært finansieret af EU. Det er selvfølgelig positivt, at der afsættes penge til naturgenopretning, men det er meget bekymrende, at den eksisterende natur ikke sikres først. I de seneste 10 til 15 år har vi oplevet […]

Tilstandsrapport: Danmarks Natur og Miljø 2009 Read more

Tilstandsrapport: Danmarks Natur og Miljø 2009

Kilde: DMU, Natur og Miljø 2009. Om biodiversiteten: Naturens tilbagegang fortsætter trods enkelte tegn på forbedringer Intet tyder på at Danmark vil kunne opfylde EU’s mål om at standse nedgangen i den biologiske mangfoldighed, biodiversiteten, inden 2010. Naturen går fortsat tilbage i skovene, i den lysåbne natur og i landbrugslandet. Noget tilsvarende gør sig gældende […]