Read more

Danmark er fortsat et u-land når det kommer til skovbeskyttelse – det ændre regeringens urørte skove ikke på

Regeringen er nu kommet med sit bud på, hvilke statsskove der skal lades urørte. Det er som skrevet tidligere positivt, at urørt skov italesættes som et vigtigt værktøj til at beskytte skovenes arter. Det skal der lyde en anerkendelse for.  Problemet er bare, at det, der ifølge regeringen skulle være en “Historisk stor udlægning af […]

Read more

Høringssvar vedr. ”Justering af Natura 2000-områdernes grænser”

Til Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø mst@mst.dk 3. januar 2018 Høringssvar vedr. ”Justering af Natura 2000-områdernes grænser” Høringssvaret er en generel stillingtagen til nogle af de problemstillinger og negative følger, Naturbeskyttelse.dk mener et ændret eller reduceret Natura 2000-areal vil have. I høringssvaret er der også en række anbefaling til, hvordan naturtilstanden i og uden […]