Aalborg: 800 ud af 8500 beskyttede naturarealer har lidt overlast

“Dobbelt så mange sager – Vi forventede uoverensstemmelser ved cirka otte procent af arealerne, men i virkeligheden har der vist sig at være dobbelt så mange, siger hun. En del af tilfældene kan dog forklares med unøjagtigheder ved den oprindelige registrering, som det daværende Nordjyllands Amt i 1992 foretog ved hjælp af luftfotos. Tilbage står dog, at gennemgangen ventes at af sløre 800 større overtrædelser svarende til ved knap 10 procent af naturområderne.

Overtrædelser kan være opdyrkning eller tilplantning af naturarealer, dræning af vådområder eller opfyldte søer. I hvert tilfælde skal der foregå en besigtigelse af området sammen med lodsejeren, og der skal eventuelt følges op med påbud eller frivillig aftale om reetablering af den forsvundne eller beskadigede natur.” Læs resten her: 800 ud af 8500 beskyttede naturarealer har lidt overlast.