Read more

Sidst set i 1971: Sjælden bi fundet i Gribskov

Naturstyrelsen skriver: Et eksemplar af den sjældne vulstmaskebi blev opdaget i Nordsjælland i forbindelse med en aktuel kortlægning af biodiversiteten i 20 udpegede urørte statsskove. Den uanseelige bi blev sidst set på Anholt for mere end 50 år siden og kan være en indikator for endnu flere sjældne arter. Vulstmaskebien har sit navn på grund […]

Read more

Foreløbige NOVANA-resultater præsenteret

Aarhus Universitet skriver: Udkast til NOVANA-rapporterne for 2021 er i dag den 19. januar blevet fremlagt for en række interessenter, og de foreløbige rapporter er oversendt til kommentering i Miljøstyrelsen. NOVANA-programmet tilvejebringer det nødvendige dokumentations- og vidensgrundlag til at understøtte Danmarks overvågningsbehov og – forpligtelser, blandt andet i forhold til en række EU-direktiver inden for […]