Økonomi og Miljø 2012 Read more

Økonomi og Miljø 2012

Årets rapport til Det Miljøøkonomiske Råd indledes med et tilbageblik på de sidste 10 års miljøpolitik. Derefter følger et kapitel, hvor den nødvendige omkostningseffektive indsats til at standse tilbagegangen i biodiversitet i Danmark analyseres. Sidst præsenteres en opgørelse af udviklingen i Danmarks nationalformue, hvor forbruget af naturressourcer inddrages, således at der fås et mål for […]

Angreb på adgangen til naturen Read more

Angreb på adgangen til naturen

Af Peder Størup.  Bragt i Jyllandsposten den 27 februar 2012. Det var noget af en bredside, der blev skudt af mod fødevareminister Mette Gjerskov 15/2 og i de følgende dage, efter at fødevareministeren tillod sig at gøre befolkningen opmærksom på, at der er adgang til udyrkede arealer, herunder de kommende 10 meters dyrkningsfri zoner langs […]

Evaluering af natur- og miljøområdet Read more

Evaluering af natur- og miljøområdet

Regeringen vil evaluere kommunalreformen, herunder også forvaltningen af §3 naturen efter at kommunerne overtog opgaven. Kommissoriet for evalueringen af natur- og miljøområdet skal blandet andet se på: Natur-indsatsen: Kommunernes naturindsats består dels af Natura 2000-indsatsen, der i høj grad er styret af målsætninger på EU-niveau, og de konkrete naturområder kan gå på tværs af kommunegrænser, […]

Natur- og landbrugskommissionen Read more

Natur- og landbrugskommissionen

På Danmarks areal skal der være plads til at producere sunde og velsmagende fødevarer af høj kvalitet samt en varieret, mangfoldig og sammenhængende natur. Regeringen ønsker derfor et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt og fremtidsorienteret landbrugserhverv, der fortsat kan bidrage væsentligt til beskæftigelse og eksport i fødevaresektoren. Regeringen ønsker samtidig at stoppe tilbagegangen i og styrke […]

Gylle og kunstgødning truer Danmarks natur Read more

Gylle og kunstgødning truer Danmarks natur

Af Peder Størup, Naturbeskyttelse.dk Danmarks natur er udsat for en meget voldsom næringsstofpåvirkning, primært fra landbruget, som producerer ca 30 millioner tons gylle om året. Næringsstofferne i gyllen er lige så skadelige for naturen, som de i passende mængder er gode for landbrugsafgrøder. Danmarks natur er udsat for en meget voldsom næringsstofpåvirkning, primært fra landbruget, som […]