Konkurrence er ikke en undskyldning Read more

Konkurrence er ikke en undskyldning

Kilde Altinget.dk foto Peder Størup På Naturstyrelsens konference om vandplanerne slog Peter Gammeltoft fra EU-kommissionen fast med 7 tommer søm, at Danmark ikke kan bruge konkurrence som undskyldning for ikke at indføre EU’s vandrammedirektiv. Formålet med direktivet er at harmonisere målet – som er god økologisk tilstand i vandmiljøet. Målet er ikke at harmonisere indsatsen. […]

Silkeborg Kommune afviser golfklubs forklaring Read more

Silkeborg Kommune afviser golfklubs forklaring

Kilde  Midtjyllands Avis Fastholder det varslede påbud til Silkeborg Golf Club Ifølge Midtjyllandsavis mener  Silkeborg Kommune  fortsat, at Silkeborg Golf Club har handlet imod bedre vidende når man har anlagt baner på naturbeskyttede områder m.m., hvilket har resulteret i et varslet påbud, hvor en del af anlæggene skal fjernes igen. Men Ifølge golfklubbens formand Kurt […]

Naturbeskyttelse er et nationalt ansvar Read more

Naturbeskyttelse er et nationalt ansvar

Af Peder Størup.dk Som en af ophavsmændene til at få rettet fokus på det store tab af naturbeskyttede arealer i Danmark har jeg et par bemærkninger til Christian Kloppenborg-Skrumsager, formand for plan- og miljøudvalget i Kolding Kommune som i Jyllands Posten ønske at registreringen af beskyttet natur udelukkende skal være en kommunal opgave.  (JP den […]

Golfklub forurener unik natur Read more

Golfklub forurener unik natur

Kilde Midtjyllands Avis Silkeborg Golf Club har fået skarp påbud for overtrædelse af loven om naturbeskyttelse. Silkeborg Kommune vurderer klubben står til bødestraf Det kan komme til at koste Silkeborg Golf Club dyrt, at den har forurenet et unikt moseområde og ulovligt anlagt blandt andet golfbaner i beskyttede naturområder i Resenbro. Silkeborg Kommune har gjort […]

Beskyttelse af naturen er lodsejerens ansvar Read more

Beskyttelse af naturen er lodsejerens ansvar

I forlængelse af Naturbeskyttelse.dk`s fokus på tabet af beskyttet natur, har Naturstyrelsen har udgivet en flot, og meget (venlig) folder til lodsejere i det åben land. Information om naturbeskyttelseslovens § 3 Dette hæfte er til dig, som har jord og derfor måske også er ejer eller bruger af nogle at disse særlige naturområder. Hæftet handler […]

Socialdemokraternes naturvision Read more

Socialdemokraternes naturvision

Socialdemokraterne er nu kommet med deres bud på hvordan vi skal sikre og beskytte naturen for fremtiden – der er bestemt gode takter men der er også grund til at foreholdes sig kritisk til en opdeling af landet i produktions- og naturzoner. Hensigt er god, men der er nogle udfordringer som skal overvejs meget grundigt […]

En ustabil energikilde Read more

En ustabil energikilde

Skrevet af Peder Størup, bragt i Jyllands-Posten Produktion af energi på baggrund af husdyrgødning vil være en meget ustabil og miljømæssigt problematisk kilde til energi. Hvad vil man gøre, hvis husdyrproduktionen ikke længere er rentabel i Danmark, og gyllen forsvinder? Med investeringer på 100-200 mio. kr. for et biogasværk risikerer man at skulle holde liv […]

Økonomi, biodiversitet og landbrugsstøtte Read more

Økonomi, biodiversitet og landbrugsstøtte

Størup, Naturbeskyttelse.dk Økonomi og biodiversitet hænger uløseligt sammen, derfor bør landbrugsstøtten målrettes, så den kan være med til at  fremme biodiversitet. Tab af vilde dyr og deres levesteder er af FN vurderet til at være den største trussel mod menneskeheden, da det forrykker jordens økologiske balance og dermed forværrer klimaforandringerne. I stedet for at give […]