Read more

Mangel på penge til naturbeskyttelse

Der er en problemstilling Naturbeskyttelse.dk har påpeget mange gange. Bla. her: Udtagning af landbrugsjord kan blive truede arters redning og her: Naturen bliver glemt og klemt mellem mark og hav Ordningen er målrette Natura 2000 områder, men skal de truede arter for alvor få gavn af udtagningen, bør tilskuddet gælde for hele landet, og der […]

Read more

Sortåret hvidvinge (Aporia crataegi)

Man bliver altid glad når man ser sortåret hvidvinges lange svævende vingeslag på overdrevet – en elegant og smuk sommerfugl. Find den på tørre lokaliteter med masser af blomster. Dens larver lever af hvidtjørn og røn. “Almindelig” i det meste af Jylland, men meget sjælden i Sønderjylland, Fyn og på Sjælland. Fraværende på Bornholm. Naturplakat: […]