Read more

Landbruget har selv skabt oversvømmelserne

Midtjyllands Avis 27. marts 2017 Den voldsomme industrialisering af vores landskab har ødelagt den naturlige tilbageholdelse af vandet i oplandet til vores vandløb. De oversvømmede marker er ofte tidligere enge og moser, som aldrig har været egnet til intensiv landbrugsdrift. Det er landbruget selv, der har valgt at ændre driften fra ekstensiv til intensiv drift […]

Read more

Ulven er nået til Fyn

 Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet skriver: Fynsk ulv Analyser af DNA fra dødfundet rådyr på Fyn tyder på, at det er blevet dræbt af en ulv. Fundet er gjort af frivillige fra Ulvetracking Danmark og efterfølgende analyseret af forskere fra Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet. Det er første gang, at der i Danmark […]

Read more

De store dyrs funktion i naturen

Når der tales om behov for store dyr i naturen, skyldes det i høj grad den funktion, de har i form af de forstyrrelser, der skabes, når de spiser af vegetationen og bevæger sig rundt i terrænet. Den højeste artsrigdom opstår i overgangen mellem skov og lysåben natur – derfor er det så væsentligt, at […]