Read more

Gennemgang af beregninger viser mere dødt ved i skovene end først opgjort

Kilde: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning “Under en grundig gennemgang af beregningerne bag opgørelsen af dødt ved i de danske skove mellem 2016-2018 er der fundet en fejl i datahåndteringen, som har medført en undervurdering af mængderne af dødt ved i skovene. Det nye resultat viser, at mængderne af dødt ved har fulgt samme svagt […]

Read more

Evaluering af planloven: så dårligt er landskabet beskyttet i Danmark – behov for stramning af planloven

Der er behov for en væsentlig stramning af planloven. Eksemplet herunder, er et trist eksempel på, at planloven i praksis ikke er i stand til, at beskytte landskabet og naturen. I 2017 blev planloven ændret som opfølgning på aftalen fra juni 2016. Den nye planlovgivning skal evalueres inden 1. juli 2020. Læs mere her: Baggrund […]

Read more

Vildspor – på besøg hos Peder Størup

RADIO4 – Programmet VILDSPOR – hver lørdag fra kl. 10-12. Rasmus Ejrnæs forsker i biologi på Aarhus Universitet og er vild med naturen. Faktisk så meget, at han ville ønske, at vi mennesker bare ville give den plads til at folde sig ud. Hver lørdag inviterer han dig ud i naturen med de to biologer […]

Read more

Ny vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede naturtyper

Opdateret og forbedret vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede naturtyper. Vejledningen er særligt rettet mod kommunerne, der administrerer § 3-beskyttelsen. Beskyttelsen efter § 3 gælder for søer og udpegede vandløb samt heder, moser, strandenge, ferske enge og biologiske overdrev og omfatter ca. 10 % af Danmarks areal fordelt på omkring 300.000 registrerede arealer. Beskyttelsen er derfor […]