Fjern jordskatten fra naturareale Read more

Fjern jordskatten fra naturareale

Naturbeskyttelse.dk foreslår at, naturbeskyttede §3 arealer og jorder omfattet af skånsom drift fritages for jordskatter. Dette vil lette den økonomiske belastning for de bedrifter, som har meget natur på deres ejendom, og tilskynde til naturvenlig drift og pleje til gavn for truede planter og dyr. Det er i samfundets interesse at sikre og fremme naturen. […]

Temadagen om evidensbaseret naturforvaltning Read more

Temadagen om evidensbaseret naturforvaltning

Temadagen om evidensbaseret naturforvaltning var en stor succes med 260 deltagere fra hele landet. Dagen var arrangeret af AArhus Universite. Omdrejningspunktet for oplæggene og debatten var, at naturforvaltning ikke må ske på bekostning af biodiversiteten – naturpleje må ikke være målet i sig selv. En række af oplægsholderne fremførte, at en del projekter kunne have […]