Read more

Naturen betaler prisen for Venstre-regeringens vækstplan

Venstre-regeringens vækstplan går hårdt til den nuværende natur- og landskabsbeskyttelse med alvorlige konsekvenser for naturen og miljøet, hvis ikke der kommer nogle meget markante kompenserende tiltag i det åbne land. Regeringen hævder, at det ikke vil få konsekvenser for naturen, men al erfaring viser, at der er grund til bekymring i forhold til Venstres opfattelse […]

Read more

BILLEDER Ti smukke danske natsommerfugle

Satellitugle, Det Sorte C, Brun Bjørn og Dødningehoved. For det utrænede øre, lyder ovenstående som alt andet end navnene på fjerlette og flaksende sommerfugle, men ikke desto mindre er det fire af de mange mange arter af natsommerfuglene, som vi kan møde her til lands. På en ny plakat, udgivet af Naturbeskyttelse.dk kan man nærstudere […]

Read more

Problematisk at øge grødeskæringen i Gudenåen

Af Peder Størup / Naturbeskyttelse.dk Bragt i Midtjyllands Avis den 19.11.2015 Det er dybt problematisk, at der er igangsat endnu en grødeskæringen, endda i den strengest beskyttede del af Gudenåen mellem Silkeborg og Kongensbro. Et er, at grødeskæring gør skade på åens plante- og dyreliv og sandsynligvis er i strid med national og international beskyttelse. […]

Read more

DVPI OG ØKOLOGISK TILSTAND: KARAKTERISTIK AF PLANTESAMFUNDENE OG RELATION TIL PÅVIRKNINGER

Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi 2015 Mere end 90 % af de danske vandløb er blevet kanaliserede, hovedsageligt iperioden 1920-1960, med det formål at sikre afvanding af de vandløbsnære arealer. Den omfattende kanalisering har medført tab af en lang række levesteder i vandløbene (Brookes, 1985). Således er både levesteder […]

Read more

Silkeborg Borgmester beordrer intensiveret grødeskæringen i den strengest beskyttede del af Gudenåen

Silkeborg kommune har efter direkte ordre fra borgmesteren intensiveret grødeskæringen i den strengest beskyttede del af Gudenåen – Natura 2000 habitatet (H45) mellem Silkeborg og Kongensbro. I disse uger, og trods årtidstiden, skæres der for anden gang i år, og dette tiltrods for, at forvaltningen og eksterne eksperter klart har sagt, at en intensiveret skæring […]

Read more

Venstre-miljøminister: Forhadte vandløb skal ud af nye vandområdeplaner

Med en retorik som “forhadte vandløb” og “så vi ikke kvæler dansk landbrug” må det efterhånden stå klart for de fleste, at Danmark har fået, en Venstre-miljøminister, som kun er optaget af at af tilgodese landbrugets interesser, og ikke er bleg for at lade naturen og resten af samfundet betale regningen. Pressemeddelelse fra miljøministeriet:  Eva […]

Read more

Sømplet (Aglia tau)

naturplakater Sømplet (Aglia tau) er en natsommerfugl tilhørende familien af Natpåfugleøjer. I Danmark findes to arter, Sømplet og Lille Natpåfugleøje. Hannen har et vingefang på ca. 7 cm, mens hunnens er op til 9 cm. Den kan opleves i bøge- og blandingsskove. Mens hunnen er nataktiv, så er hannen primært aktiv om dagen, hvor den […]

Read more

Høringssvar i forbindelse med forslag om ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer

Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til: nst@nst.dk 26. oktober 2015 Høringssvar i forbindelse med forslag om ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer. Journalnummer: NST-4100-00040 Naturbeskyttelse.dk afgiver hermed svar til forslag om Lov om ændring af lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og […]