Read more

Naturarealer ejet af Aarhus Lufthavn er blevet opdyrket

Af Peder Størup En virkelig trist oplevelse mødte mig forleden aften efter forlydender om, at beskyttet natur, ejet af Aarhus lufthavn, var blevet opdyrket – det viste sig at være sandt, og hvad der før var en af Djurslands artsrigeste sommerfuglelokaliteter, er nu kornmarker. Ifølge Syddjurs kommunes registrering husede arealet en ekstraordinær rig sommerfuglefauna af […]

Read more

Liste over Danmarks dagsommerfugle

Den danske Rødliste  –  Generel information om gruppen af dagsommerfugle       RE CR EN VU NT Rødlistedearter i alt LC DD Bedømt NA NE Antal arter i alt 11(14%) 7(9%) 10(13%) 10(13%) 5(6%) 43(56%) 34(44%) – 77(100%) 18– 3– 98– Status for gruppen Dagsommerfugle # Internationalt navn Dansk navn Status 2003-2009 1 Aglais urticae […]

Read more

Høringssvar for stormfaldsarealer.

Høringssvar fra Naturbeskyttelse.dk med forslag til plan for stormfaldsarealer efter stormene i efteråret 2013 Opdateret 21 August, svar på høringssvar: Høringsnotat stormfaldsplaner Naturbeskyttelse.dk vil gerne benytte lejligheden til at kommentere Naturstyrelsens planer for gentilplantning af statsskove der rammes af stormfald. Høringssvaret er primært en kommentar til ”politik for gentilplantning efter stormfald i 2013” og ”biodiversitet […]

Read more

Vil ministeren også have fuld åbenhed om underimplementering af natur- og miljøbeskyttelsen?

Eva Kjær Hansen vil have fuld åbenhed om overimplementering efter ønske fra landbruget, men vil hun så også have fuld åbenhed om underimplementering af natur- og miljøbeskyttelsen? ” Jeg ønsker fuld åbenhed om vores lovgivning, så alle virksomheder, organisationer og borgere kan se, hvad der er EU-regler, og hvornår kravene går videre end EU-reglerne.  Man […]

Read more

Den nye Venstre-regering har overtaget ansvaret for at stoppe de vilde arters tilbagegang.

Af Peder Størup / Naturbeskyttelse.dk Den nye Venstre-regering har nu overtaget ansvaret for at stoppe tabet af biodiversitet. 2020 er året, hvor verdens nationer har forpligtiget hinanden på at have stoppet tilbagegangen af vilde arter. 15 år er gået siden FN- mødet i Rio, hvor biodiversitetsmålsætningen blev vedtaget. I Danmark har vi siden da haft […]

Read more

The State of Nature in the European Union

Results from reporting under the nature directives 2007-2012. This report describing the state of nature in the EU is based on reports from Member States under the Birds and the Habitats directives and on subsequent assessments at EU or EU biogeographical levels. It provides comprehensive facts and figures on the status and trends of the […]

Read more

Slip hestene fri – og genopret naturen

Kilde DR Viden. Vigtig brik i økosystemerne “Konklusionen er klar. Der er rige muligheder for, at vilde heste igen kan brede sig på vores planet. Konklusionen er også vigtig, for der er en stigende mængde beviser for, at manglen på store vilde dyr er et problem for Jordens økosystemer. – Hesten er utroligt relevant i […]