Read more

Rødlisten: De vilde bier er i tilbagegang

Alle vores 292 danske arter af bier er nu rødliste vurderet. Udviklingen er bekymrende for 90 af arterne er 56 % vurderet til at være i tilbagegang.  Orange Jordbi (Andrena marginata) Rødlistet som truet (EN) og har dermed meget stor risiko for at uddø i den vilde natur. Foto Peder Størup. Som en del af […]

Read more

Den danske Rødliste 2019

Den danske Rødliste 2019 er en samlet oversigt over ca. 13.300 danske arter, og den rummer bl.a. information om, hvor truede alle disse arter er. Hver art er – gennem en standardiseret proces udviklet af International Union for Conservation of Nature – henført til en kategori, som afspejler artens status i den danske natur. For […]