Dødsstødet for livet på brakmarkerne

Tekst og foto Peder Størup

Fødevarerministeriet har besluttet af give tilladelse til at brakmarkerne må slåes i juni måned eller afgræsse.

Afgræsning kan være udmærket såfremt den ikke er for intensiv, men at markerne må slåes til høslet er en katastrofe for dyrelivet. Lige nu er ynglesæsonen på sit højeste, og markerne rummer harekillinger, rålam og fuglereder. I bedste fald når dyrene væk inden maskinerne tromler dem ned, men mange vil helt sikkert blive dræbt.

Slåning på denne tid af året er helt uacceptabelt, og kan ikke undskyldes med høje foderpriser

De tre rålam fotograferet i går, den 18 juni i Linådalen ved Silkeborg går en usikker tid i møde.

Fødevarerministeriet gør selv opmærksom på, at der skal tages hensyn til vildet – det eneste hensyn som vil virke er at brakmarker ikke slåes nu.

Der må være en grænse for hvad der kan accepteres over for det vilde dyreliv, det er trist at fødevarerministeriet under Eva Kjær Hansen (V) ingen fornemmelse har for de alvorlige følger det vil få for dyrelivet – men hun må jo forklare sig på samrådet den 30 juni.

Læs: Tidlig kornhøst koster dyreungerlivet