Read more

Aftale om et Grønt Danmark

(Note: Vi (Naturbeskyttelse.dk) har ikke vurderet om aftalen vil få en reel betydning for vores natur) Aftale om et Grønt Danmark 24. juni 2024Aftale mellem regeringen,Landbrug & Fødevarer,Danmarks Naturfredningsforening,Fødevareforbundet NNF,Dansk Metal,Dansk Industri ogKommunernes Landsforening Download aftalen ved at trykke på den:

Read more

Rapport fra Biodiversitetsrådet: Øget finansiering af mere, bedre og større natur kan redde Danmarks biodiversitet 

”Vi fylder, forbruger og forurener for meget, og det har store konsekvenser for biodiversiteten og klimaet. Der er brug for at vi reducerer presset på biodiversiteten og ændrer i anvendelsen af vores arealer, så vi får store, sammenhængende og beskyttede områder i Danmark,” siger forperson for Biodiversitetsrådet, Signe Normand.