22 milioner danske miljøsvin ?

Af Peder Størup

Ny undersøgelse fra Sveriges Landbruksuniversitet ligger en del af ansvaret for Østersøens tilstand over på Danmarks skuldre. Den Danske landbrugsindustri udleder i gennemsnit 57 kilo kvælstof per hektar, mens tyskerne står for 40 kilo, svenskerne 16, og Letlands og Litauens forurening knap nok kan måles. Af de 57 kg ender 30 – 40 % i det marinemiljø og kattegat, hvor Danmark sammen med Sverige forurener havet. Danmark er ikke den største samlede forurener, men som det fremgår er forurenings intensiteten pr hektar markant højere. Danmark har også den højeste kvælstofbalance, på 127 kg uomsat kvælstof pr hektar, mod tysklands 59. Denne uomsatte mængde kvælstof anses af mange for at være en bombe under vandmiljøet.

Danmark har en del af ansvaret for, at kun det dødehav, er mere dødt end Østersøen. Desværre fralægger landbruget sig ansvaret, og mener tilsyneladende ikke at forureningen kommer fra dem. Naturbeskyttelse.dk håber at denne seneste undersøgelse får vores politikere på tværs af partifarve, til at stoppe denne forurening. Det er ødelæggende ikke kun for Danmarks natur, men også langt uden for Danmarks grænser.

Landbrugsavisen: Danmark østersøens miljøskurk