Omfattende ødelæggelse af søer på Lolland

Ny undersøgelse fra Naturbeskyttelse.dk

Gennemgang af §3 naturbeskyttede søer og vandhuller på LollandLolland_skygge

Naturbeskyttelse har set nærmere på, hvorvidt Naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttede søer og vandhuller respekteres. Undersøgelsen har registreret 344 ødelagte små søer og vandhuller. Dette tiltrods for, at disse vigtige biotoper i årtier har været beskyttede af loven.

Download PDF af undersøgelsen her: §3_Lolland