Pløjning har skadet naturen

Kilde DR Nyhederne og DMU.

Billede-8

En endelig opgørelse fra Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet på Aarhus Universitet viser, at et område på størrelse med Lolland de seneste to år er blevet pløjet op efter at EU’s braklægningsordning er ophørt. Det drejer sig om i alt 117.000 hektar.

Det chokerer professor i biologi ved Københavns Universitet Carsten Rahbek, fordi jorden i flere tilfælde rummede unik dansk natur – natur, som i forvejen har det svært.

Ved ikke hvilke værdier, der er tabt
– Når man, i en situation hvor der næsten ikke er plads til naturen, går ud og pløjer et område op på størrelse med Lolland, så er det oplagt, at det har en fantastisk stor negativ betydning for naturen. Disse områder havde masser af truede dyre- og plantearter, og masser af arter som vi er forpligtet til at beskytte, siger han. Carsten Rahbek mener, at regeringen ikke lavede ordentlige forundersøgelser af, hvad der ville ske, når landmændene fra den ene dag til den anden kunne pløje tidligere braklagte jorde op. Og nu er det i mange tilfælde for sent at finde ud af, hvilke naturværdier, der er gået tabt, siger Carsten Rahbek.

Nu får vi blivende natur
– Systemet havde så travlt med at komme i gang.  Det gik så stærkt, at det er svært at gå ud og belyse, hvad der præcist er sket, siger han.

Kritikken og omfanget af oppløjning af braklagte marker ryster dog ikke den ansvarlige minister, fødevareminister Eva Kjer Hansen.

– Det afgørende er, at miljøeffekten af brakmarkerne er tænkt ind på anden vis. I stedet for braklagte marker får vi blivende natur, siger hun.

Natur af højere værdi
Eva Kjer Hansen henviser til regeringens plan Grøn Vækst, hvor der lægges op til at skabe naturarealer på godt 75.000 hektar. Og hun mener ikke, at det er spild at bruge penge på at genskabe den natur, der allerede var på brakmarkerne. – Det var ikke blivende natur. Kravet i braklægningsordningen var, at markerne kunne tages tilbage i drift igen. Derfor en mærkelig bagvendt løsning. Nu får vi natur af højere værdi end de marker, der blev taget ud af produktion for at mindske produktionen., siger hun.

Link til artiklen: Pløjning har skadet naturen