Karen Ellemann – naturens stemme ?

Skrevet af Peder Størup

Naturbeskyttelse.dk hilser Karen Ellemann velkommen på posten som miljøminister og ser frem til, at hun som minister for alvor tager fat på at få  stoppet tabet af natur i Danmark. Den nye ministers ubetinget vigtigste opgave må være at få Naturbeskyttelsesloven revideret. Den danske natur er i den grad blevet svigtet af alle, siden loven trådte i kraft i 1992. Det må nu være klart for enhver, at Naturbeskyttelseslovens §3 har været helt utilstrækkelig til at beskytte den danske natur.

Der er derfor brug for en minister, der taler naturens sag og ikke lader alle de andre ministeriers interesser gå forud for naturens. Naturen har ingen anden stemme i demokratiet end den vi giver den – Karen Ellemann har nu fået mulighed for at give naturen den stemme.

Naturbeskyttelse.dk mener, miljøministerens vigtigste opgaver de næste 3 måneder må være at:

– få sikret vores natur og landskab gennem en styrket naturbeskyttelseslov

– få sikret Tøndermarsken

– få genoprettet de tabte §3 arealer

– lade klimaministeren om at finde egnede testpladser til vindmøllerne og så koncentrere sig om at beskytte naturen, når den trædes under fode.

Der er brug for en miljøminister som forsvare naturen alene for naturens skyld, landbruget har fået en stærk mand med Henrik Høgh – naturen har brug for en stærk kvinde!