Opgør med kulturlandskabet

Kilde: Dansk Skovforenings blad SKOVEN og GEUS, foto Peder Størup.

IMG_1346

Ny spændende undersøgelse gør op med den gængse opfattelse af at vores lysåbne natur er en følge af landbrugsdriften i Danmark.  Undersøgelsen fra GEUS beskriver Danmarks landskab i urskovstiden (dvs. i jægerstenalderen ca. 6800-3900 f. Kr., før landbruget kom til landet). Den gængse opfattelse af urskovslandskabet i Danmark som ensformigt og tæt skovdækket holder ikke. Der var partier med krat, overdrev og hede, mest på den lette jord i Jylland, mindst på Øerne. De åbne områder blev skabt af græssende dyr, og måske stormfald og skovbrande.

Hvis man ønsker naturlige eller artsrige forhold i skoven anbefales det at udlægge områder til græsning af fx køer, heste, krondyrog dådyr. I urørt skov bør der ske græsning, eller man bør rydde opvækst omkring gamle træer.

Download undersøgelsen her: geus_rap_2009_23