Henvendelse til Miljø- og Kulturministren

Betydelige tab af kultur- og naturværdier i Danmark

Naturbeskyttelse.dk har rette henvendelse til Miljøminister Karen Ellemann og Kulturminister Per Stig Møller omkring ødelæggelse af kultur- og naturværdier i Danmark.

Skærmbillede-2010-05-03-kl.-09.47.41Alene i dette områder er 3 km af de mest markante markskelsdiger blevet fjernet siden 2002. Copyright Cowi

Uddrag af henvendelsen:

Naturbeskyttelse.dk har gennem en længere periode erfaret, at der sker betydelige tab af kultur- og naturværdier i Danmark. Alene i det viste område ved Haderslev er der fjernet ca. 3 km markskelsdiger siden 2002. De fjernede markskelsdiger er angivet på historiske kort. Derudover er der fjernet 5 §3 registrerede søer, som ligeledes fremstår på historiske kort. Der er altså tale om biotoper, med betydelig biologisk, landskabelig og historisk værdi.

Såfremt ministrene mener, at det påvirker vores natur og landskab i negativ retning, hvad vil ministrene da gøre for at få stoppet denne udvikling ? Jeg vil tillade mig at bemærke, at Grøn Vækst ikke rummer tiltag som kan stoppe tabet af natur.

Se hele henvendelsen her: PDF