Svinets svanesang

En tankevækkende artikel i Weekendavisen:

Uddrag: Ingen har nogensinde for alvor forsøgt at beregne en samlet pris på de utilsigtede konsekvenser af den danske svine­produktion. Alex Dubgaard er en af de få, som har ressourcer til at lave de beregninger, men politikerne har aldrig bedt om dem. Det er muligvis fordi, de ikke vil kende resultatet. Vi ved til gengæld, at det har kostet samfundet tre vandmiljøplaner og lidt under tre milliarder kroner at forsøge at redde det danske vandmiljø. Men der er stadig store problemer. Kvælstofudledningen er siden den første vandmiljøplan halveret, men det har ikke haft den store virkning. Den skal længere ned for at have en mærkbar effekt.

Læs resten: Svinets svanesang