“Ikke en frø, ikke en fugl, ikke en fisk …

Tab af biologisk mangfoldighed – Onsdag udgav Det Grønne Kontaktudvalg bogen ‘Danmarks natur 2010’, der handler om tabet af biologisk mangfoldighed i Danmark. “Nedgangen i Jordens mangfoldighed af planter og dyr skulle være bremset i 2010. Men det er langtfra lykkedes,” siger Hans Meltofte fra DOF’s hovedbestyrelse, der er en af forfatterne bag bogenSkærmbillede-2010-05-21-kl.-18.11.52

“Ikke en frø, ikke en fugl, ikke en fisk …
Nedgangen i Jordens mangfoldighed af planter og dyr skulle være bremset i 2010. Men det er langtfra lykkedes.” Sådan skriver Hans Meltofte i en kronik i Politiken d. 7. maj. Han fortsætter:
‘»Biodiversitet og økosystemer er fundamentet for økonomisk velstand, social velfærd og livskvalitet«. Sådan skriver vores eget Miljøministerium, men det ser sort ud. FN vurderer, at tabet af biodiversitet, dvs. Jordens mangfoldighed af arter, økosystemer og gener, på globalt plan nu sker op til 1.000 gange hurtigere end under naturlige forhold, og at en tredjedel af alle arter risikerer at uddø i dette århundrede. Hertil kommer, at mere end halvdelen af Jordens økosystemer er blevet forringet det seneste halve århundrede.

Læs ‘Danmarks natur 2010’ her