Dokumentation – Danmarks natur ødelægges

Kilde DN.

Op til 15 % af de naturbeskyttede arealer er blevet opdyrket, afslører Danmarks Naturfredningsforening.

Den nye undersøgelse dokumentere, at talrige små moser, heder, enge, overdrev og småsøer, der skulle være beskyttet af §3 i loven, forsvinder uden at det registreres hos myndighederne.

– Med undersøgelsen dokumenterer DN sin påstand om, at der ikke er styr på Danmarks smånatur. Nu forventer vi, at miljøministeren tager opgaven på sig og får bragt orden i eget hus, siger René la Cour Sell, direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Foreningen har fået det uvildige firma Conterra til at udføre undersøgelsen.

Undersøgelsen dækker hele landet og fastslår med meget konservative estimater, at 7-8% af hele Danmarks § 3 beskyttede natur er forsvundet og nu indgår i dyrket landbrugsjord. Derudover er der tvivl om en tilsvarende andel af vores natur, der muligvis også er omlagt. Resultatet er nedslående, og underbygger de utallige og stærkt omdiskuterede eksempler, DN kom frem med i 2009.

– Vi har i forvejen meget lidt natur i Danmark, hvilket understreger vigtigheden af, at vi har et solidt overblik over, hvor meget natur og hvilken natur, der så faktisk eksisterer. Og at vi i øvrigt ikke forlader os på lidt tilfældige beslutninger, om man kan fjerne samme natur. DN ønsker en langt mere klar og stærk lovgivning på området og arbejder netop nu målrettet på at få lukket en række huller, kattelemme og faldlemme i den snart 20 år gamle naturbeskyttelseslov, siger René la Cour Sell.
Danmarks Naturfredningsforening har siden maj sidste år forlangt en kulegravning af, hvor meget beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens § 3, der er pløjet op eller på anden vis er forsvundet. 1. februar garanterede den daværende miljøminister foreningen, at iværksætte en undersøgelse, der skulle afsluttes hurtigt.

– Vi ser frem til, at miljøminister Karen Ellemann offentligør undersøgelsen om kommunernes forvaltning og overblik over § 3 områderne, så vi kan komme i gang med arbejdet, siger René la Cour Sell.

Link: Op mod 15 procent af smånaturen er væk

Fra Naturbeskyttelse.dk

Opdyrkning af beskyttet natur

Omfattende ødelæggelse af søer på Lolland

350 indgreb i §3 arealer i Jammerbugt kommune

Straffrit at ødelægge naturområder

Beskyttet natur forsvinder

Brakmarker placeret på §3 beskyttet natur