Ødelæggelse af natur er alvorligt

Kilde P4 Nordjylland, Nyhederne kl 12.30

Mange danske plante- og dyrearter er truede, fordi landmænd ulovligt pløjer enge og brakmarker op. Det siger professor Carsten Rahbek fra Københavns Universitet.

Den private forening naturbeskyttelse.dk har ved hjælp af luftfotos fundet flere hundrede lovovertrædelser alene i Jammerbugt Kommune. Sagerne er anmeldt til kommunen, men her hober de sig op, fordi kommunen mangler ansatte til at se på dem.

Afhængig af små levesteder

Og de mange ødelæggelser af de naturbeskyttede områder går alvorligt ud over plante- og dyrelivet, siger professor Carsten Rahbek fra Københavns Universitet:

– En stor del af de danske plante- og dyrearter er afhængig af små levesteder. Så når man fjerner de steder, får de det dårligere. Og som konsekvens af at man har mindre plads i naturen, så er omkring 30 procent af alle danske plante- og dyrearter truet af udryddelse i Danmark. Så når vi ser et systematisk tab af små levesteder, så er det ganske alvorligt, siger han.

Landmænd truer planter og dyr

Hør P1 nyhederne fra fredag den 24 september.  kl 12.00 – 14.30 minutter inde i nyhederne.  Kommunerne klager ikke over klager