Naturtabet – et korrekt billede af virkeligheden?

Klima og miljø 12. november 2010 kl. 16:10 på P1

Moser, enge, søer, overdrev og heder – kort sagt danske naturtyper, som i følge naturbeskyttelsesloven burde været sikret mod at blive opdyrket eller på anden måde ødelagt. Det er dog langt fra alle steder i landet, det forholder sig sådan. Men hvor slemt det egentligt står til med de beskyttede arealer har man i mange år kun gisnet om. En ny stikprøvekontrol fra Danmarks Miljøundersøgelser skulle rette op på vores manglende viden, men miljøfolk er ikke enige om, i hvor høj grad den tegner et korrekt billede af virkeligheden.

Et korrekt billede af virkeligheden?
Med pres fra oppositionen og flere miljøorganisationer besluttede den daværende miljøminister Troels Lund Poulsen i starten af året, at sætte gang i et serviceeftersyn af den såkaldte paragraf 3-natur. Kommunerne som har overtaget ansvaret for den beskyttede natur fra amterne er længe blevet kritiseret for ikke at kunne løfte opgaven. Manglende registrering og tilsyn med de sårbare områder kan derfor betyde, at for eksempel moser og enge forsvinder på grund af opdyrkning eller manglende vedligeholdelse. En del af serviceftersynet var derfor at undersøge, hvordan det så rent faktisk står til med den §3-natur, der blev registrereret som sådan i starten af 1990’erne, hvor loven trådte i kraft. Bag undersøgelsen, som udkommer i december, står Danmarks Miljøundersøgelser under aarhus Universitet og Klima og Miljø har spurgt seniorforsker Rasmus Ejrnæs, hvad de foreløbige resultater viser.

Skepsis over for stikprøvekontrol
En af dem, der frygter, at det i virkeligheden står værre til end hvad DMU’s stikprøvekontrol viser, er Peder Størup, der står bag hjemmesiden naturbeskyttelse.dk. Og det var netop hans bekymring for den danske natur, der i sin tid drev ham til selv at undersøge, hvordan §3-arealerne har det. En undersøgelse der har været til inspiration for både Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks Naturfredningsforening. Også I Danmarks Naturfredningsforening har man længe været bekymret for §3-arealerne. Her har også lavet en undersøgelse af hvor meget natur der er forsvundet eller registreret forkert.  Klima og Miljø har spurgt foreningens ekspert ud i naturklagesager, Jan Pedersen, om de resultater stemmer overns med det Danmarks Miljøundersøgelser er kommet frem til.