Nye miljøgodkendelser øger ammoniakudslippet

Udvidelser skader naturen og naboerne
Nye miljøgodkendelser af landbrugsejendomme øge ofte ammoniakudslippet betydeligt, det er et hidtil overset problem da man alene har kigget på tabet i forhold til antal husdyr og visse naturtyper.

Tre konkrete eksempler på øget ammoniakudslip i forbindelse med nye miljøgodkendelser:

  • 373,56 DE til 499,89 DE. Nudriften 4.557 kg kvælstof pr. år og i ansøgt produktion 6.335 kg kvælstof pr. år. En stigning i ammoniakfordampningen på 1.778 kg kvælstof/år. 39 %
  • 224,74 DE til 417,19 DE. Nudriften er 3.646 kg kvælstof pr. år og i ansøgt produktion 5.517 kg kvælstof pr. år. En stigning i ammoniakfordampningen på 1.871 kg N/år. 51 %
  • 569,65 DE til 1105,21 DE. Nudriften er 4.072,5 kg kvælstof pr. år og i ansøgt produktion 7281,01 kg kvælstof pr. år. En stigning i ammoniakfordampningen på 3209 kg N/år. 78 %

Man reducerer udledningen for den oprindelige produktion, men får lov til at øge udledningen med 40, 51 og 78 % for de nye produktioner. Selv efter, at der er taget hensyn til særligt følsomme naturområder, vil udledningen altså stige markant i nærområdet.

En øget ammonikfordampning påvirker ikke kun naturen negativt, men også naboerne til industrilandbrugene, som vil opleve en grøn dyne af algebelægning på tage og fliser. Der er også grund til at stille spørgsmål ved, om de modeller, der bruges til at vurdere ammonikabelastningen, rent faktisk giver et fyldestgørende billede af den belastning, naturen og naboerne udsættes for. Meget tyder på, at den er baseret på beregningsmetoder og lovgivning, som ikke tager tilstrækkelig højde for kumulative effekter på naturen og naboerne.