Danmark for EU-Domstolen

Priotering af landbrug fremfor vandmiljø koster nu Danmark dyrt, da det ser ud til at EU-Kommissionen har besluttet af rejse en sag mod Danmark.
Vandrammedirek­tivet er et af de vigtigste miljødirek­tiver, EU har vedtaget. Direktivet skal sikre vandet i Europa. Det gælder både grundvand eller overfladevand inde på land eller ved kysten. Regeringen be­sluttede i februar at udskyde gennem­førelsen af en del af direktivet af hensyn til landbruget.

Naturbeskyttelse.dk mener: Den manglende beskyttelse af vandmiljøet sætter Danmark i et meget dårligt lys. Hvis et tidligere foregangsland som Danmark kan set stort på miljøbeskyttelsen, sender det et signal til resten af medlemslande i EU om at de også kan springe over hvor gærdet er lavest. Det ved EU-Kommissionen godt, derfor må det også formodes at man fra Kommissionen side, ser med stor alvor på den manglende natur og miljøbeskyttelse i Danmark.

EU: Det er ikke godt nok, Danmark