Er Regeringen ved at få en ægte grøn profil?

Naturbeskyttelse.dk vil gerne kvittere for miljøministrens fokus på tabet af biodiversitet,  men som beskrevet her er der en stor risiko for at der kun er tale om symbolpolitik. Karen Ellemann har dog nu chancen for at ligge sig forrest i feltet, og være med til at tegne en ny aktiv naturpolitik, uanset om det bliver en rød, blå eller måske grøn regering som kommer til magten.

Uddrag fra pressemeddelelse:

Vi skal blive mere bevidste om vores natur – og vi skal engagere os i, hvordan vi skaber mere af den. For hvis naturen ikke bliver rigere, bliver danskerne fattigere. Derfor vil jeg gerne gøre biodiversitet til en folkesag, for det er først, når alle forstår dyr og planters værdi, at vi bliver bedre til at passe på dem. Opgaven med at stoppe tilbagegangen i arter kan kun lykkes ved en fælles indsats, siger miljøminister Karen Ellemann.

Spørgsmålene, som ministeren lægger op til debat, er blandt andet:
• Hvordan skal balancen være mellem landbrug, byer og natur?
• Skal den primære indsats være på ny natur eller på forbedring af den natur, vi har al-lerede?
• Hvordan ønsker vi naturen: Skal den så vidt muligt være urørt og ”naturlig”, eller skal den være brugervenlig, lettilgængelig og understøtte alle former for friluftsliv?
• Hvad kan den enkelte dansker gøre for at hjælpe biodiversiteten?
• Hvad synes du er vigtigst for at fremme biodiversiteten?
• Hvordan kan erhvervslivet engageres i indsatsen for bedre biodiversitet?