Grødeskæring i Gudenåen

Af Naturbeskyttelse.dk,  Størup, Kilde Midtjyllands avis

Oversvømmelserne omkring Gudenåen skaber igen debat, hvilket er forståeligt. Men det er samtidig vigtigt at have forståelse for områdets beskyttelse, og for, hvorfor kommunerne bør være så forsigtig med grødeskæringen i Natura 2000-området.


Gudenåen mellem Resenbro og Sminge er Natura 2000-område nr. 49 og er dermed omfattet af den absolut skrappeste nationale og internationale naturbeskyttelse. Beskyttelsens overordnede mål er at sikre eller genoprette en GUNSTIG BEVARINGSSTATUS for de arter og naturtyper, som ligger til grund for udpegningen. i Artiklen går undertegnede det klart, at det ikke kun drejer sig om oversvømmede haver men også følsom natur.