Miljøstyrelsen politianmelder golfklubber

Syv påbud og to politianmeldelser. Det er konklusionen på Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions nyeste kontrolkampagne med de danske golfklubbers brug og import af sprøjtemidler.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har undersøgt 34 golfklubber landet over. I ni af klubberne fandt inspektionen ulovlige sprøjtemidler. To golfklubber er blevet politianmeldt, fordi der var tale om udenlandske produkter, som ikke er tilladt på det danske marked. De øvrige syv klubber med ulovlige midler på hylderne har fået udstedt et påbud.

– Vi må konstatere, at en del golfklubber ønsker at have grønnere plæner, end loven tillader. Det er simpelthen ikke i orden. Jeg kan love, at vi fortsætter med nye kontroller overfor golfklubber, så længe vi finder overtrædelser. Ni ud af 34 golfklubber bruger ulovlige sprøjtemidler, og det slår vi hårdt ned på. Det er blandt andet derfor, at to af klubberne er blevet politianmeldt og, at der er givet påbud til syv golfklubber, siger miljøminister Karen Ellemann.

Der er sket et fald
Da Miljøstyrelsen sidste år foretog kemikalieinspektion hos 25 udvalgte klubber, lå 18 af dem inde med ulovlige sprøjtegifte. Det vil sige, at der er sket et fald fra 70 til 25 procent af klubber, der ikke følger reglerne.

 – Der er sket en markant forbedring i forhold til sidste år, hvor 18 ud af 25 golfklubber overtrådte reglerne. Men der er stadig alt for mange lovovertrædelser. Vi skal have alle med, siger miljøminister Karen Ellemann.

Nye regler på vej
Landets golfklubber lavede i 2005 en frivillig aftale med Miljøministeriet med det formål at få forbruget af sprøjtemidler ned. Men da det på trods af aftalen ikke er lykkedes for golfklubberne at nå de aftalte mål, har et bredt politisk flertal i Folketinget i år besluttet, at der skal lovgives på området.

– Jeg vil begrænse golfklubbernes forbrug af sprøjtemidler til et minimum. Jeg har derfor bedt Miljøstyrelsen sætte et projekt i gang, hvor konsulenter undersøger golfklubbernes behov for at bruge sprøjtemidler på golfbanerne. Undersøgelsen skal munde ud i en rapport, der kan danne grundlag for nye regler på området, siger Karen Ellemann.

I 2009 var golfklubbernes samlede areal på 11.000 hektar og pesticidforbruget på 2.500 kilo, svarende til et pesticidforbrug på 0,24 kilo aktivt stof pr. hektar.

Landets golfklubber indgik i 2005 en frivillig aftale med Miljøministeriet med henblik på at få forbruget af ukrudtsgifte ned. Men da der trods aftalen er afsløret mange ulovlige pesticider på golfbanerne, har et bredt politisk flertal i Folketinget besluttet, at der skal lovgives for at tvinge golfklubberne til at bruge færre og mindre farlige pesticider.