Danmarks markveje forsvinder

Kilde: KU, Skov & Landskab, Foto: Peder Størup
25 – 54% af markvejene er gået tabt fra 1954 til 2010.

Forfatteren Ole Hjorth Caspersen til undersøgelsen skriver: Strukturudviklingen i dansk landbrug har mange konsekvenser for landskabet. Der bliver færre gårde og landbrugets maskiner og marker bliver større. Nogle af disse forandringer betyder, at adgangen til landskabet og naturen bliver vanskeligere, fordi adgangsvejene bliver færre. Denne rapport  beskriver udviklingen af markveje og stier i fire områder i perioden 1954 til 2010.adgangsveje-notat

På baggrund af undersøgelsens resultat, kombineret med forventningen om en fortsat vækst i mark og bedriftsstørrelse, må man også i fremtiden forvente en yderligere reduktion i antal og længde af traditionelle markveje.