Natyrstyrelsen dokumenterer: fra brak til natur

Nu dokumentere Naturstyrelsen også at brakmarkerne kan udvikle sig til værdifuld natur. Naturbeskyttelse.dk har dokumenteret det i hundrede vis af tilfælde, og forsøgte at få den tidligere regering til at sikre disse arealer – det lykkedes ikke, og i dag er hovedparten af disse naturarealer intensivt dyrket agerjord med et betydeligt tab af biodiversitet tilfølge.


Brakmark ved Silkeborg

Naturstyrelsen skriver:

Selvom man er begyndt som en pløjemark, kan man godt ende som et blomstrende overdrev fuld af sjældne planter.

Det lyder som et eventyr, men er i virkeligheden historien om området ved Hundevængsgård på det østligste Møn, som Naturstyrelsen mener skal fredes .

Her har 17 års fravær af landbrugsdrift sammen med helt specielle kalkrige jordbundsforhold nemlig medført en sjælden naturtype med et usædvanligt mylder af forskellige blomster.

Skovgøgelilje, dueskabiose, knopurt, merian, køllesværmere og markfirben hører til de mange forskellige planter og dyr i området. Desuden er der gode chancer for, at den sortplettede blåfugl – en sommerfugl, der har sit eneste danske levested på det nærliggende Høvblege – vil indvandre til området.

Eventyrlig fredning på Møn