3 af Danmarks rovfugle i markant tilbagegang

Meget tyder på at brakkens ophævelse nu rammer 3 af Danmarks rovfugle hårdt. Dansk Ornitologisk Forening har på baggrund af deres punkttællinger af ynglefugle og vinterfugle, som foreningen har foretaget gennem 35 år konstateret at bestandene af såvel musvåge, tårnfalk og blå kærhøg næsten er halveret. Tilbagegang for disse tre museædende arter, falder tidsmæssigt sammen med, at der fra  2008 og frem er blev blev oppløjet store brakarealer, som var ideelle levesteder for mus og frøer der udgør en vigtig del af rovfuglenes fødegrundlag.

Indtil videre er der dog kun tale om antagelser, men en så dramatisk tilbagegang for hele 3 rovfugle arter bør få regeringen til at undersøge tilbagegangen nærmere.