Naturen er forudsætningen for et stabilt samfund

Danmark og resten af verden har brug for en aktiv naturpolitik og ikke en passiv som den, vi har været vidne til gennem de sidste mange årtier. Kort sagt vil det sige, at vi aktivt skal forebygge naturtab gennem øget beskyttelse og genoprettelse. Gennem de sidste 100 år er de fleste politiske tiltag sket på bekostning af naturen, hvor naturen kun har fået lov til at eksistere, såfremt den ikke har været til gene for andre interesser. Prisen har dog været høj, og aldrig før i industritidsalderen har vi stået over for et så markant tab af natur og biologisk mangfoldighed. Arternes hastige tilbagegang og uddøen og ikke mindst de markante klimatiske forandringer er naturens reaktion på en unaturlig menneskeskabt udvikling.

Naturens biologiske mangfoldighed er afgørende for et socialt og økonomisk stabilt samfund.

Samfundet hviler på 3 ben: økonomi, social stabilitet og naturen. I Danmark er økonomien og den sociale stabilitet forholdvis intakt, men det tredje ben – naturen – er så svækket, at det vil få konsekvenser for de 2 andre, hvis vi ikke ændrer politik og vægter naturens stabilitet lige så højt som den økonomiske og sociale. Uanset, hvem der sidder på magten, er det altafgørende, at Danmark føre en aktiv naturforvaltningspolitik både for naturens og samfundets skyld.